Organik tarım genel olarak insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen ve kimyasal girdi kullanılmayan, üretimden tüketim aşamasına kadar kontrollü ve sertifikalı olan tarımsal üretim biçimidir.

Organik çay üretimi ise, ilk olarak 1986 yılında Sri Lanka’da gerçekleşmiştir. 

Türkiye’de Rize ve Trabzon illerinde yapılan organik çay üretiminde, çay tarımı için ayrılan arazilerin yerleşim alanlarının dışında, ana yollardan uzak, kirletici atıklar içeren akarsu ve yer altı sularından etkilenmeyecek şekilde tamamen izole edilmiş alanlarda olması ve çevrelerinin herhangi bir vasıtanın girmeyeceği şekilde ağaçlarla kaplı olması gerekmektedir. 

Diğer şartlar ise, 

  • Bu tarım için ayrılan sahalardaki arazilerin rakımının deniz seviyesinden en az 700 metre yüksekte olması,
  • Yıllık sıcaklık ortalama 18-20oC, 
  • Ortalama günlük güneş ışığı 4 saat,
  •  Yıl boyu minimum 1600mm yağış,
  •  %70-90 arasında nispi nem,
  •  Toprak pH’sı 4,5-5,5 olmalıdır.

 

İlk kez organik çay üretimini Türkiye’de 2002 yılında Karali Çay üretmeye başlamıştır. Firmamız organik çay üretimini  sertifikalandıran, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca’da yetkilendirilen kontrol ve sertifikasyon kuruluşu olan  Kiwa BCS Denetim ve Belgelendirme firması tarafından her yıl denetlenmektedir.